Ako na HTML entity v XML dokumentoch

To pre mňa podstatné z článku Michala Altair Valášeka Jak na HTML entity v XML dokumentoch.

Pracné a nepohodlné nahradzovanie HTML entít ako   za   sa dá jednoducho vyriešiť pridaním externej špecifikácie do DOCTYPE xml dokumentu:


<!DOCTYPE root [
<!--ENTITY % HTMLlat1 PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Latin 1 for XHTML//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml-lat1.ent">
<!ENTITY % HTMLspecial PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Special for XHTML//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml-special.ent">
<!ENTITY % HTMLsymbol PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Symbols for XHTML//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml-symbol.ent">
%HTMLlat1;%HTMLspecial;%HTMLsymbol;
]>