Referendum 2010

logo-referendum2010Nebuďme ľahostajní a ukážme im, že ich tam nemusí byť 150, že nepotrebujú imunitu a podobne.
Nezáleží na tom či si volil SMER, KDH, SAS, SDKU… Ide o to, že si občan a oni nie sú viac. Stačí im týmto referendom ukázať, že sú tu oni pre nás a nie my pre nich.
Dôležité, je aby bolo referendum platné! Treba vyjadriť aj nesúhlas s otázkami.

Referendum sa má konať v sobotu 18. septembra 2010 od 7:00 do 22:00.

Otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?

3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?