Safari, Chrome, Webkit CSS hack

Chrome_SafariExistuje niekoľko zaužívaných spôsobov ako pri písaní CSS donútiť napríklad Internet Explorer, aby použil inú definíciu, ako ostatné prehliadače. Konkrétne mám na mysli rôzne css hack, ako napríklad znak podčiarnika alebo otáznika pred danou deklaráciou.

No ako oklamať prehliadače s jadrom webkit v prípade výnimočnej núdze? V Safari a Chrome pekne funguje nasledujúca vec:
body { background-color: red; }
@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) {
body { background-color: blue; }
}

O tom, že to spraví z css nevalidný dokument sa baviť nebudeme. To je jedno. Keď treba, tak ten css hack použijem, a ten jeden dva riadky parser prehryzne.

HTML5 a CSS3: Čo všetko bude onedlho realitou

Dnes som narazil na článok od webdesignera Madsa Kjaera HTML 5 and CSS 3: The Techniques You’ll Soon Be Using. Mads popisuje na reálnom príklade dizajnu blogu, ako použiť nové štandardy v tvorbe web stránok. HTML5 a CSS3 prináša mnoho vylepšení pri tvorbe stránok. Mnohé z toho bolo aj doteraz bez problémov riešiteľné, no s použitím HTML5 a CSS3 sa všetko zjednoduší, html konštrukcie môžu (ale možno ani nie) byť jednoduchšie, sémantickejšie a prehľadnejšie.

Tu v článku nebudem zobrazovať zdrojový kód, všetko je podrobne rozpísané v už spomínanom článku. Demo stránky k nahliadnutiu je tu.

zdroj: Nettuts+