Darujte 2% z daní na podporu kultúry

logo-Openmind-bez-datumuS príchodom nového roka prichádza ďalšia možnosť ako podporiť alternatívnu kultúru v Galante. Okrem povinnosti odviesť daň štátu, opäť môžete rozhodnúť o tom, kto z nej dostane dvojpercentný podiel. Týmto Vás chcem poprosiť, aby ste ich venovali občianskemu združeniu OpenMind.

Už od roku 2008 organizujeme festival OpenMind Galanta venovaný menšinovým žánrom. Na festivale majú šancu predstaviť svoju tvorbu mladí umelci, filmári, hudobníci. Cez rok zorganizujeme niekoľko koncertov, výstav a prednášok, zväčša v galantskej Čajovni v podkroví.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať:
František Kocúrik, frantisek@kocurik.sk

Ak ste sa rozhodli podporiť naše aktivity, jednoducho vyplňte 4 kolónky Vášho daňového priznania.

Identifikačné údaje prijímateľa

názov: Občianske združenie OpenMind
sídlo: JAS 939, 92401 Galanta
právna forma: občianske združenie
IČO: 421 57 366

Ak ste zamestnanec

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15. 2. 2011. Zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom je dátum a výška zaplatenej dane. Z tejto sumy vypočítajte 2 %, ktoré môžete venovať občianskemu združeniu podľa vášho výberu (minimálne 3,32 Eur).
  2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane).
  3. Obe tieto tlačivá doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. 4. 2011 na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2 % z dane na účet združenia.

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane 2010

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

(živnostník)

  1. Vyplňte svoje Daňové priznanie. Zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vypočítajte 2 %, ktoré môžete venovať ľubovoľnému občianskemu združeniu (minimálne 3,32 Eur).
  2. Súčasťou daňového priznania sú aj príslušné kolónky, do ktorých napíšte sumu 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje občianskeho združenia.
  3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2011 na daňový úrad podľa vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňové úrad má 90 dní na to, aby previedol vami venovanú sumu na účet občianskeho združenia.

Ak ste právnická osoba

(spoločnosť s. r. o., akciová spoločnosť)

  1. Vyplňte Daňové priznanie spoločnosti. Zo zaplatenej dane vypočítajte 2 %, ktoré môžete rozdeliť medzi viaceré občianske združenia podľa vášho uváženia (minimálne 8,30 Eur pre jeden obdarovaný subjekt).
  2. Súčasťou daňového priznania sú aj príslušné kolónky, do ktorých napíšte sumu 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje občianskych združení. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ako prílohu ďalší list papiera so všetkými potrebnými údajmi o prijímateľoch a sumami, ktoré chcete v ich prospech poukázať.
  3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2011 na daňový úrad podľa vášho sídla. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali.

OpenMind 2009 – pohľad späť

Festival OpenMind 2009
Festival OpenMind 2009

S viac ako týždňovým odstupom od festivalu OpenMind 2009 a uležanými myšlienkami v hlave, skúsim napísať ako bolo.

Spočiatku stres okolo výstavných panelov, ktoré sa z ničoho nič stali v našom kultúrou nasiaknutom meste nedostatkovým tovarom. Došlo k zrušeniu výstav dvoch autorov. Sorry chalani, uprednostnil som Petru Chládkovú, ktorá ešte u nás v čajovni ani v Galante nevystavovala. Videl som na nej, že sa jej veľmi páčilo. Dostala CD s podpisom od svojich obľúbencov, kapely Longital a Kalimu (Koloman Kertész Bagala – vydavateľstvo literarnyklub.sk) venovala svoju kresbu. Mám pocit, že ho to tiež potešilo. Takže ja sa radujem tiež. Iba ma trocha mrzí, že práve jej regionálna telka nevenovala žiadnu pozornosť, i keď som na ňu upozorňoval.

Všetko ostatné začalo dobre. Čajovňa varila čaje, tento rok už v ľudských podmienkach. Miloško bol prvý platiaci návštevník. Kapely prišli neskoro, tak ako sa patrí. Následne sa začali neskoro ozvučovať. Z toho vzniklo zhruba hodinové meškanie. Poučený skúsenejším kamarátom z tejto branže, som rázne zakročil a prvé dve kapely, aj keď z ťažkým srdcom hrali len polovicu plánovaného času. Ostatné skupiny hrali už skoro podľa plánu.

Ľudia postupne pribúdali a atmosféra sa zlepšovala. Vo vynovenej kinosále sa dvakrát premietal film Domov, na ktorý som dostal len samé dobré ohlasy. Škoda, že som naň nemal čas. Kaliho vydavateľstvo literárnyklub.sk prezentovalo román História od Petra Šuleja. Nebol som priamo pri tom, no po malom čítaní na veľkom pódiu som počul zo sály nadšený potlesk. Predali zopár knižiek (kúpil som si hneď dve). Dúfam, že boli aspoň natoľko spokojný ako ja.

Chcem poďakovať fotografom, ktorí spravili parádne fotky. Sú to Lenka Lochánová, Marika Kalmárová a Marek Koller. Ich fotky nájdete v galérií na stránke festivalu OpenMind.

Čo teda do budúcna? Ak zoženieme dosť prostriedkov, pokúsime sa zorganizovať OpenMind aj v roku 2010. Už tento ročník bol o 100% lepší ako vlaňajší, tak sa máte na čo tešiť. Dúfam, že nám bude narastať počet návštevníkov a spokojnosť medzi nimi.

Ešte pár odkazov k festivalu:

Priamo na akcii sa zúčastnil reportér zo servera www.reporter24.sk kde je aj článok o festivale OpenMind
RTV Krea natočila krátky spot, ktorý je v ich spravodajskom archíve , odvysielali ho 22.9. 2009.