Štúdia Česko v sociálnych sieťach 2011

h1cz-cesko-socialni-site-2011-1Koncom semptembra 2011 som absolvoval konferenciu InternetRulezz 2011. Najviac ma zaujala prednáška s názvom Analýza Facebooku na Slovensku prednášajúceho Josefa Šlerka z Ataxo Interactive.

Spoločnosť H1.cz vydala publikáciu rovnakého zamerania s názvom Studie Česko v sociálních sítích 2011. Údaje sú  zobierané v rámci projektu Ataxo Social Insider. Tento dvadsaťdeväť stranový dokument je skrz na skrz plný zaujímavých čísel, z ktorých plynú, okrem iných, napríklad tieto závery:

 • 500 najaktívnejších účtov československého Twittera vytvorilo polovicu obsahu
 • najviac sa publikujú odkazy a najviac „páči sa mi to“ získajú statusy do sto znakov
 • na sociálnych sieťach existuje prime time medzi 19tou a  22tou hodinou

PDF publikácia je zdarma, stačí sa len registrovať.

Aké silné máte heslo? Ako rýchlo sa dá prelomiť?

how-secure-is-my-passwordNa tomto blogu som už o overovaní sily hesla písal. Išlo o článok, kde som ukázal krátky javascript na overenie sily hesla. V tomto článku chcem odporučiť stránku HOW SECURE IS MY PASSWORD. Ide viacmenej o hračku, na ktorej možno vyskúšať, aké je silné heslo. Javascript vyskúša slovníkový útok a odhadne, ako dlho by trvalo prelomenie hesla.

Stránku som preskúmal a v čase písania tohto článku som nezistil, že by stránka heslá niekam posielala alebo zbierala. Takže, nie je sa čoho báť.

Darujte 2% z daní na podporu kultúry

logo-Openmind-bez-datumuS príchodom nového roka prichádza ďalšia možnosť ako podporiť alternatívnu kultúru v Galante. Okrem povinnosti odviesť daň štátu, opäť môžete rozhodnúť o tom, kto z nej dostane dvojpercentný podiel. Týmto Vás chcem poprosiť, aby ste ich venovali občianskemu združeniu OpenMind.

Už od roku 2008 organizujeme festival OpenMind Galanta venovaný menšinovým žánrom. Na festivale majú šancu predstaviť svoju tvorbu mladí umelci, filmári, hudobníci. Cez rok zorganizujeme niekoľko koncertov, výstav a prednášok, zväčša v galantskej Čajovni v podkroví.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať:
František Kocúrik, frantisek@kocurik.sk

Ak ste sa rozhodli podporiť naše aktivity, jednoducho vyplňte 4 kolónky Vášho daňového priznania.

Identifikačné údaje prijímateľa

názov: Občianske združenie OpenMind
sídlo: JAS 939, 92401 Galanta
právna forma: občianske združenie
IČO: 421 57 366

Ak ste zamestnanec

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15. 2. 2011. Zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom je dátum a výška zaplatenej dane. Z tejto sumy vypočítajte 2 %, ktoré môžete venovať občianskemu združeniu podľa vášho výberu (minimálne 3,32 Eur).
 2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane).
 3. Obe tieto tlačivá doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. 4. 2011 na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2 % z dane na účet združenia.

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane 2010

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

(živnostník)

 1. Vyplňte svoje Daňové priznanie. Zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vypočítajte 2 %, ktoré môžete venovať ľubovoľnému občianskemu združeniu (minimálne 3,32 Eur).
 2. Súčasťou daňového priznania sú aj príslušné kolónky, do ktorých napíšte sumu 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje občianskeho združenia.
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2011 na daňový úrad podľa vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňové úrad má 90 dní na to, aby previedol vami venovanú sumu na účet občianskeho združenia.

Ak ste právnická osoba

(spoločnosť s. r. o., akciová spoločnosť)

 1. Vyplňte Daňové priznanie spoločnosti. Zo zaplatenej dane vypočítajte 2 %, ktoré môžete rozdeliť medzi viaceré občianske združenia podľa vášho uváženia (minimálne 8,30 Eur pre jeden obdarovaný subjekt).
 2. Súčasťou daňového priznania sú aj príslušné kolónky, do ktorých napíšte sumu 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje občianskych združení. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ako prílohu ďalší list papiera so všetkými potrebnými údajmi o prijímateľoch a sumami, ktoré chcete v ich prospech poukázať.
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2011 na daňový úrad podľa vášho sídla. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali.

Nové web stránky Martinus.sk

Už ste si všimli nový dizajn online kníhkupectva Martinus.sk? Ak nie tak nový web nájdete na http://novy.martinus.sk.

Nebudem písať o prevedení stránky ani o kvalite dizajnu, kódu alebo užívateľskom komforte. Na stránke je podla mňa kvalitne odvedená práca. Dizajn je moderný a prehľadnejší ako starý web. Prešiel som si celý nákupný proces. Nič ma počas neho neprekvapilo a bol takpovediac intuitívny.

To kvôli čomu píšem tento blog, je taká malá drobnosť, ktorú si bežný užívateľ asi ani nevšimne. Je ním huncútstvo vo forme fľaku pod kávovou šálkou. Takého toho krúžku, aký ostáva aj na vašom pracovnom stole po šálke. Pri skúmaní toho ako je stránka zostavená som upravil css pozíciu pohára. No a pod ním sa objavil.

Takže, ak ste zvedavý webdizajnér, viete ako na to…
Martinus.sk - Knihy pre vás

Povinné údaje podnikateľov na webe

zakony-srPri tvorbe webstránky pre firemného zákazníka sa často zabúda na jeden základný fakt. Internetová stránka je oficiálna komunikácia podnikateľa (živnostníka) so zákazníkom, prípadne štátnou správou.

Podľa ustanovenia § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je povinné uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, identifikačné číslo, zápis v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov a číslo zápisu. Ak uvádza výšku imania tak aj rozsah jeho splatenia. Tieto údaje je povinné uvádzať aj na internetovej stránke.

Zákon síce nijako nešpecifikuje, čo je firemná prezentácia a čo nie. Za firemnú stránku by som pokladal napríklad web prezentujúci značku, službu alebo produkt. Príkladom je značka T-Com, za ktorou stojí firma Slovak Telekom, a.s. Na stránkach spoločnosti Slovak Telecom je vždy jednoducho vyhľadatelné, kto daný produkt poskytuje, kto zaň zodpovedá alebo komu značka patrí. Nie je problém vyhľadať podrobnosti o fungovaní firmy, výročné správy a podobne.  Osobne pokladám stránku s takýmito údajmi za dôveryhodnejšiu. Eshop bez takýchto údajov rovno opúšťam. Samozrejme v prípade živnostníka alebo malého podnikateľa, nie je potrebné publikovať výročné správy. Úplne postačia zákonom určené údaje, na základe ktorých sa už dá ostatné nájsť.

I napriek možnej strate dôveryhodnosti mnoho klientov a tvorcov, buď z nevedomosti alebo schválne, takéto informácie na stránke neuvádza. Stretol som sa s klientom, ktorý mal obavy zo zneužitia daných údajov, i keď sú čiste verejného charakteru.

Postih zo strany zákona

Zatiaľ som sa nestretol a ani nepočul o prípade, kedy by obchodná inšpekcia námatkovo kontrolovala dodržiavanie tejto povinnosti na internete. Témou sa zaoberal aj Jan Řezáč z českej republiky, v článku Povinnosti podnikatelů na webu, kde konštatoval podobnú situáciu ako u nás.

Vhodné umiestnenie povinných informácie môže byť napríklad:

 • pätička stránok
 • stránka kontaktov
 • tiráž a právne ustanovenia stránok
 • zvláštna stránka s fakturačnými údajmi

Ak sa jedná o zvlášť stránku, tak by mala byť dostupná z každej inej stránky daného webu. Napríklad odkazom umiestneným v pätičke.


Sponzorský link

Kompletný servis pre spoločnosti
Zakladanie, zmeny, ISO 9001, znalecké služby, prieskum trhu. Zaujímave zľavy pre stálych klientov. Pozrite si naše referencie.
http://bgservices.eu


Presné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

§ 3a

(1) Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „obchodné dokumenty“) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.

(2) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku.

(3) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.

Keď sa vám raz narodí syn

Už je to mesiac, čo sa mi narodil syn. Keď sa vám raz narodí prvé dieťa, všetci naokolo sa pýtajú, aké to je. Aké je to byť otcom? Aké je to byť pri pôrode a prečo som tam vlastne išiel?
DSC00397
Stále si nemyslím, že som dozrel na dieťa. Život je však vždy o tom, ako sa k veci postavíte. Aké je byť otcom, nemám tušenia. Ale aj napriek tomu mám pocit, že sa ním postupne stávam. To najdôležitejšie v živote malého je moja manželka, Katka. Ona ho vynosila, porodila, ona k nemu v noci vstáva, lebo iba ona ho vie nakojiť. Mojom jedinou úlohou je asi „živiť rodinu“ a pomáhať, kde sa dá. Je veľmi zaujímavé sledovať, ako sa malý každým dňom mení a rastie. Možno budem mať pocit, že som otcom, keď už budem s malým komunikovať, keď ho budem môcť naučiť nejakú kulehu. Teraz je to len taký červík, ktorého čím ďalej, tým viac máte rád.

K tomu pôrodu. Nechcete rodiť, ani nechcete byť pri tom. Musí to byť riadna hormonálna zmena pre ženu, keď na to vedome pristúpi, ba po tom túži. Ak by som bol ženou ja, tak asi ten bezdetný typ. Rodiť nikdy!

Aj napriek tomu, že som pôvodne nechcel byť pri pôrode, pretože moc dobre nezvládam, keď moji milovaní trpia, tak som sa tam na základe rozhovoru s Lenkou (Katkina spolužiačka a detská doktorka, tiež bola pri pôrode) odhodlal. Sprvu som sa rozhodol byť iba pri prvej fáze, keď má žena pôrodné bolesti a ešte priamo nerodí. Táto fáza môže trvať niekoľko hodín. Katka nebola sama, mohla sa do mňa zavesiť pri väčších bolestiach a celkovo ju to podporilo, že som tam bol. Za tých pár hodín, čo som tam s ňou pobudol som sa nejak zmieril s celým pôrodom a keď už sa išlo na vec, že sa na chvíľku pozriem a potom sa odpracem. No nebolo to až také zlé. Vlastne bolo, ale nemal som pocit, že musím odísť. Držal som Katku za hlavu a snažil sa nesústrediť na to, čo tam stvára synátor a lekár s mojou ženou. Samotný pôrod už ubehol rýchlo. V prvotnom šoku som aj zabudol, že môžem fotiť, takže mi to Lenka musela pripomenúť.

Inak, na druhý deň som sa cítil ako by som kopal zákopy. Celý ten stres ma zmohol, bolel ma celý človek. A to všetko bez alkoholu, k zapíjaniu došlo až cez víkend…

Hudba zadarmo koncom roka 2009

Dobrej hudby nikdy nie je dosť, hlavne tej neobohranej a zadarmo. Môjmu uchu lichotivé melódie koncom roka 2009 vydali skupiny Moustache, Tu v dome a Bene & Beyuz. Týmto článkom sa snažím trocha podporiť tri menšinové žánre hudby. Takzvaný inteligentný rap, alternatívny pop a akustický antipop, žiadne fňukanie o láske.

Tu v dome: Naživo a na smrť

Tu v dome: Naživo a na smrť
Koncoročné zhrnutie koncertného úsilia tejto vynikajúcej bratislavskej kapely. Album Naživo a na smrť je živou nahrávkou koncertu v Rádiu_FM. Na albume je niekoľko hostí (Marian Jaslovský, Miro Lago, Modré hory) a nezabudnuteľné Ozove (bubeník) vtipné poznámky a komentáre, ktoré celý koncert ešte viac vylepšujú. Zadarmo k stiahnutiu je na stránkach ich domáceho vydavateľstva Slnko Records. Sťahujte Tu v dome: Naživo a na smrť

Moustache EP exit006

Moustache EP exit006
Alternatívno-popový kvintet Moustache z Dunajskej Stredy, ktorý vznikol v roku 2008. Kapelu ste mohli vidieť na koncerte v čajovni, na festivale OpenMind a v relácií Lampa. Na ich prvé EP vybrali päť piesní z repertoáru, ktoré nahrávali v štýle DIY počas tohto roka. Skladby Separation Song a Magnet ste mohli počuť aj vo vysielaní Rádia_FM. Podla môjho názoru budeme o tejto formácií ešte počuť. Minimálne v rámci diania u nás v čajovni. Sťahujte Moustache EP exit006

Bene & Beyuz – Nový život2

Bene & Beyuz - Nový život2
Vianočný darček od Bena a Beyuza, ktorý bolo možné si stiahnuť zadarmo na Štedrý deň. Po letnom EP Nový život vznikla táto vianočná edícia ktorá mi na základe Beneho textov pripadá ako veľmi prepracovaný podcast z jeho života. Sťahujte Bene & Beyuz – Nový život 2 (EP, Hustle & Fitness,2009)