Darujte 2% z daní na podporu kultúry

logo-Openmind-bez-datumuS príchodom nového roka prichádza ďalšia možnosť ako podporiť alternatívnu kultúru v Galante. Okrem povinnosti odviesť daň štátu, opäť môžete rozhodnúť o tom, kto z nej dostane dvojpercentný podiel. Týmto Vás chcem poprosiť, aby ste ich venovali občianskemu združeniu OpenMind.

Už od roku 2008 organizujeme festival OpenMind Galanta venovaný menšinovým žánrom. Na festivale majú šancu predstaviť svoju tvorbu mladí umelci, filmári, hudobníci. Cez rok zorganizujeme niekoľko koncertov, výstav a prednášok, zväčša v galantskej Čajovni v podkroví.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať:
František Kocúrik, frantisek@kocurik.sk

Ak ste sa rozhodli podporiť naše aktivity, jednoducho vyplňte 4 kolónky Vášho daňového priznania.

Identifikačné údaje prijímateľa

názov: Občianske združenie OpenMind
sídlo: JAS 939, 92401 Galanta
právna forma: občianske združenie
IČO: 421 57 366

Ak ste zamestnanec

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15. 2. 2011. Zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom je dátum a výška zaplatenej dane. Z tejto sumy vypočítajte 2 %, ktoré môžete venovať občianskemu združeniu podľa vášho výberu (minimálne 3,32 Eur).
  2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane).
  3. Obe tieto tlačivá doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. 4. 2011 na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2 % z dane na účet združenia.

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane 2010

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

(živnostník)

  1. Vyplňte svoje Daňové priznanie. Zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vypočítajte 2 %, ktoré môžete venovať ľubovoľnému občianskemu združeniu (minimálne 3,32 Eur).
  2. Súčasťou daňového priznania sú aj príslušné kolónky, do ktorých napíšte sumu 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje občianskeho združenia.
  3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2011 na daňový úrad podľa vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňové úrad má 90 dní na to, aby previedol vami venovanú sumu na účet občianskeho združenia.

Ak ste právnická osoba

(spoločnosť s. r. o., akciová spoločnosť)

  1. Vyplňte Daňové priznanie spoločnosti. Zo zaplatenej dane vypočítajte 2 %, ktoré môžete rozdeliť medzi viaceré občianske združenia podľa vášho uváženia (minimálne 8,30 Eur pre jeden obdarovaný subjekt).
  2. Súčasťou daňového priznania sú aj príslušné kolónky, do ktorých napíšte sumu 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje občianskych združení. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ako prílohu ďalší list papiera so všetkými potrebnými údajmi o prijímateľoch a sumami, ktoré chcete v ich prospech poukázať.
  3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2011 na daňový úrad podľa vášho sídla. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali.