Google Search Engine Ranking Factors V2

Vďaka takým obetavcom ako je Vilém Málek. Spolu s Evou Sušňovou preložil dokument Google Search Engine Ranking Factors V2 (SERF V2) do češtiny.

V článku autor Rand Fishkin (originál Google Search Engine Ranking Factors) zhrnul najdôležitejšie faktory, ktoré môžu ovplyvňovať pozíciu web stránky vo výsledkoch vyhľadávania na Google. Autor sa pýta 37 svetových odborníkov na SEO, aký majú rôzne faktory vplyv na pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania v Googli a mieru zhody odborníkov na ňu.

Veľmi zaujímavé a poučné čítanie pre každého, kto sa zaujíma o problematiku optimalizovania webstránok pre vyhľadávače.