Povinné údaje podnikateľov na webe

zakony-srPri tvorbe webstránky pre firemného zákazníka sa často zabúda na jeden základný fakt. Internetová stránka je oficiálna komunikácia podnikateľa (živnostníka) so zákazníkom, prípadne štátnou správou.

Podľa ustanovenia § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je povinné uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, identifikačné číslo, zápis v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov a číslo zápisu. Ak uvádza výšku imania tak aj rozsah jeho splatenia. Tieto údaje je povinné uvádzať aj na internetovej stránke.

Zákon síce nijako nešpecifikuje, čo je firemná prezentácia a čo nie. Za firemnú stránku by som pokladal napríklad web prezentujúci značku, službu alebo produkt. Príkladom je značka T-Com, za ktorou stojí firma Slovak Telekom, a.s. Na stránkach spoločnosti Slovak Telecom je vždy jednoducho vyhľadatelné, kto daný produkt poskytuje, kto zaň zodpovedá alebo komu značka patrí. Nie je problém vyhľadať podrobnosti o fungovaní firmy, výročné správy a podobne.  Osobne pokladám stránku s takýmito údajmi za dôveryhodnejšiu. Eshop bez takýchto údajov rovno opúšťam. Samozrejme v prípade živnostníka alebo malého podnikateľa, nie je potrebné publikovať výročné správy. Úplne postačia zákonom určené údaje, na základe ktorých sa už dá ostatné nájsť.

I napriek možnej strate dôveryhodnosti mnoho klientov a tvorcov, buď z nevedomosti alebo schválne, takéto informácie na stránke neuvádza. Stretol som sa s klientom, ktorý mal obavy zo zneužitia daných údajov, i keď sú čiste verejného charakteru.

Postih zo strany zákona

Zatiaľ som sa nestretol a ani nepočul o prípade, kedy by obchodná inšpekcia námatkovo kontrolovala dodržiavanie tejto povinnosti na internete. Témou sa zaoberal aj Jan Řezáč z českej republiky, v článku Povinnosti podnikatelů na webu, kde konštatoval podobnú situáciu ako u nás.

Vhodné umiestnenie povinných informácie môže byť napríklad:

  • pätička stránok
  • stránka kontaktov
  • tiráž a právne ustanovenia stránok
  • zvláštna stránka s fakturačnými údajmi

Ak sa jedná o zvlášť stránku, tak by mala byť dostupná z každej inej stránky daného webu. Napríklad odkazom umiestneným v pätičke.


Sponzorský link

Kompletný servis pre spoločnosti
Zakladanie, zmeny, ISO 9001, znalecké služby, prieskum trhu. Zaujímave zľavy pre stálych klientov. Pozrite si naše referencie.
http://bgservices.eu


Presné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

§ 3a

(1) Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „obchodné dokumenty“) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.

(2) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku.

(3) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.

Referendum 2010

logo-referendum2010Nebuďme ľahostajní a ukážme im, že ich tam nemusí byť 150, že nepotrebujú imunitu a podobne.
Nezáleží na tom či si volil SMER, KDH, SAS, SDKU… Ide o to, že si občan a oni nie sú viac. Stačí im týmto referendom ukázať, že sú tu oni pre nás a nie my pre nich.
Dôležité, je aby bolo referendum platné! Treba vyjadriť aj nesúhlas s otázkami.

Referendum sa má konať v sobotu 18. septembra 2010 od 7:00 do 22:00.

Otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?

3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?

Safari, Chrome, Webkit CSS hack

Chrome_SafariExistuje niekoľko zaužívaných spôsobov ako pri písaní CSS donútiť napríklad Internet Explorer, aby použil inú definíciu, ako ostatné prehliadače. Konkrétne mám na mysli rôzne css hack, ako napríklad znak podčiarnika alebo otáznika pred danou deklaráciou.

No ako oklamať prehliadače s jadrom webkit v prípade výnimočnej núdze? V Safari a Chrome pekne funguje nasledujúca vec:
body { background-color: red; }
@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) {
body { background-color: blue; }
}

O tom, že to spraví z css nevalidný dokument sa baviť nebudeme. To je jedno. Keď treba, tak ten css hack použijem, a ten jeden dva riadky parser prehryzne.

Keď sa vám raz narodí syn

Už je to mesiac, čo sa mi narodil syn. Keď sa vám raz narodí prvé dieťa, všetci naokolo sa pýtajú, aké to je. Aké je to byť otcom? Aké je to byť pri pôrode a prečo som tam vlastne išiel?
DSC00397
Stále si nemyslím, že som dozrel na dieťa. Život je však vždy o tom, ako sa k veci postavíte. Aké je byť otcom, nemám tušenia. Ale aj napriek tomu mám pocit, že sa ním postupne stávam. To najdôležitejšie v živote malého je moja manželka, Katka. Ona ho vynosila, porodila, ona k nemu v noci vstáva, lebo iba ona ho vie nakojiť. Mojom jedinou úlohou je asi „živiť rodinu“ a pomáhať, kde sa dá. Je veľmi zaujímavé sledovať, ako sa malý každým dňom mení a rastie. Možno budem mať pocit, že som otcom, keď už budem s malým komunikovať, keď ho budem môcť naučiť nejakú kulehu. Teraz je to len taký červík, ktorého čím ďalej, tým viac máte rád.

K tomu pôrodu. Nechcete rodiť, ani nechcete byť pri tom. Musí to byť riadna hormonálna zmena pre ženu, keď na to vedome pristúpi, ba po tom túži. Ak by som bol ženou ja, tak asi ten bezdetný typ. Rodiť nikdy!

Aj napriek tomu, že som pôvodne nechcel byť pri pôrode, pretože moc dobre nezvládam, keď moji milovaní trpia, tak som sa tam na základe rozhovoru s Lenkou (Katkina spolužiačka a detská doktorka, tiež bola pri pôrode) odhodlal. Sprvu som sa rozhodol byť iba pri prvej fáze, keď má žena pôrodné bolesti a ešte priamo nerodí. Táto fáza môže trvať niekoľko hodín. Katka nebola sama, mohla sa do mňa zavesiť pri väčších bolestiach a celkovo ju to podporilo, že som tam bol. Za tých pár hodín, čo som tam s ňou pobudol som sa nejak zmieril s celým pôrodom a keď už sa išlo na vec, že sa na chvíľku pozriem a potom sa odpracem. No nebolo to až také zlé. Vlastne bolo, ale nemal som pocit, že musím odísť. Držal som Katku za hlavu a snažil sa nesústrediť na to, čo tam stvára synátor a lekár s mojou ženou. Samotný pôrod už ubehol rýchlo. V prvotnom šoku som aj zabudol, že môžem fotiť, takže mi to Lenka musela pripomenúť.

Inak, na druhý deň som sa cítil ako by som kopal zákopy. Celý ten stres ma zmohol, bolel ma celý človek. A to všetko bez alkoholu, k zapíjaniu došlo až cez víkend…

Hudba zadarmo koncom roka 2009

Dobrej hudby nikdy nie je dosť, hlavne tej neobohranej a zadarmo. Môjmu uchu lichotivé melódie koncom roka 2009 vydali skupiny Moustache, Tu v dome a Bene & Beyuz. Týmto článkom sa snažím trocha podporiť tri menšinové žánre hudby. Takzvaný inteligentný rap, alternatívny pop a akustický antipop, žiadne fňukanie o láske.

Tu v dome: Naživo a na smrť

Tu v dome: Naživo a na smrť
Koncoročné zhrnutie koncertného úsilia tejto vynikajúcej bratislavskej kapely. Album Naživo a na smrť je živou nahrávkou koncertu v Rádiu_FM. Na albume je niekoľko hostí (Marian Jaslovský, Miro Lago, Modré hory) a nezabudnuteľné Ozove (bubeník) vtipné poznámky a komentáre, ktoré celý koncert ešte viac vylepšujú. Zadarmo k stiahnutiu je na stránkach ich domáceho vydavateľstva Slnko Records. Sťahujte Tu v dome: Naživo a na smrť

Moustache EP exit006

Moustache EP exit006
Alternatívno-popový kvintet Moustache z Dunajskej Stredy, ktorý vznikol v roku 2008. Kapelu ste mohli vidieť na koncerte v čajovni, na festivale OpenMind a v relácií Lampa. Na ich prvé EP vybrali päť piesní z repertoáru, ktoré nahrávali v štýle DIY počas tohto roka. Skladby Separation Song a Magnet ste mohli počuť aj vo vysielaní Rádia_FM. Podla môjho názoru budeme o tejto formácií ešte počuť. Minimálne v rámci diania u nás v čajovni. Sťahujte Moustache EP exit006

Bene & Beyuz – Nový život2

Bene & Beyuz - Nový život2
Vianočný darček od Bena a Beyuza, ktorý bolo možné si stiahnuť zadarmo na Štedrý deň. Po letnom EP Nový život vznikla táto vianočná edícia ktorá mi na základe Beneho textov pripadá ako veľmi prepracovaný podcast z jeho života. Sťahujte Bene & Beyuz – Nový život 2 (EP, Hustle & Fitness,2009)

Ako správne zabiť vianočného kapra

kapor
Jedna z vecí, na ktorú sa najviac teším na Vianoce, je kapor. V mojej rodine nemal živý kapor tradíciu a  z detstva si pamätám, ako otec raz na Vianoce zabíjal „ooobrovskú“ rybu a odvtedy nikdy viac.

K živému kaprovi na Vianoce som sa dostal až u svokrovcov. Zabitie a očistenie kapra nie je nijak zložitá vec. Stačí to vidieť a pod skúseným dozorom odskúšať. Vlani som zabil a rozporcioval svojho prvého kapra a tento rok sa na to chystám opäť.

Už sa neviem dočkať a na rok si ho skúsim namiesto podkovičiek nafiletovať. To chce však viac cviku. Na internete som našiel pár videí, ktoré stručne a jasne predvedú spracovanie kapra.

Zabitie a odkrvenie kapra

Odšupenie kapra

Sťahovanie kapra z kože

Odstránenie vnútorností kapra

Porcovanie kapra

Filetovanie kapra

zdroj: Třeboňský kapr